Darovanie 2% z dane v r. 2024

pre KST TJ Spartak Myjava

Vážení kolegovia turisti,

Výbor KST TJ Spartak Myjava sa obracia na Vás so žiadosťou o poskytnutie 2% zo zaplatenej dane za r. 2023 na turistickú činnosť. Je totiž možné takto legálne získať finančné prostriedky a využívať ich napr. na zaplatenie faktúr za dopravu pri turistických zájazdoch.

Finančné prostriedky 2% z dane, ktoré venujete, prídu na účet TJ Spartak Myjava a budú použité pre potreby turistického oddielu len v tom prípade, ak predseda KST preukáže na TJ Spartak darovanie kópiou tlačiva "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% z dane". Preto je nutné kópiu vyhlásenia odovzdať Ing. Gitschinskému. Ak to tak neurobíte, nebude možné finančné prostriedky rozlíšiť a pôjdu pravdepodobne na futbalový oddiel. V tomto prípade nezískate dolu uvedené výhody.

Poskytnutím 2% z dane môžete získať výhodu zľavy na cestovnom pri turistickom zájazde, organizovaného KST TJ Spartak Myjava v takom rozsahu, ako minulý rok (bude platiť aj pre nečlenov KST).

Ako postupovať, ak sa rozhodnete poskytnúť 2% z dane pre KST TJ Spartak Myjava:

a/ ZAMESTNANEC - ročné zúčtovanie dane robí zamestnávateľ:
1) do 15.2.2024 požiadajte zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň. V žiadosti nezabudnite označiť krížikom oddiel VII. (žiadosť by mal mať zamestnávateľ alebo sa dá stiahnuť tu
Tiež požiadajte o vydanie „Potvrdenia o zaplatení dane“.
Tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane by mal mať zamestnávateľ, pokiaľ nie, je možné ho stiahnuť tu a vytlačiť.

2) Vyplňte tlačivo „Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2%
Tlačivo je možné získať u Ing. Gischinského alebo stiahnuť tu a vytlačiť.

3) Obidve tlačivá odovzdajte Ing. P. Gitschinskému

Poznámka: Pokiaľ chce tlačivá "Vyhlásenie o poukázaní sumy do výšky 2% z dane" na daňový úrad zaslať sám zamestnávateľ, po podpísaní vyplneného tlačiva si urobte kópiu pre odovzdanie Ing. Gitschinskému. Takto je to vhodné urobiť aj v prípade, ak patríte pod daňový úrad mimo Myjavy.

Vyplnené tlačivá treba odovzdať do 28.4.2024.

b/ FYZICKÁ alebo PRÁVNICKÁ OSOBA
1) Priamo v tlačive „Daňové priznanie“ vyplňte časť „Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby (oddiel VIII. alebo XII.)
Do časti údajov o prijímateľovi uveďte:
IČO/SID : 34004416
Právna forma : Občianske združenie
Obchodné meno: Telovýchovná jednota Spartak Myjava
Ulica: Hodžova
Číslo: 261/1
PSČ: 907 01
Obec: Myjava
2) Túto časť daňového priznania aj s čelnou stranou skopírujte a kópiu odovzdajte Ing. Gitschinskému. Kompletné daňové priznanie odovzdajte správcovi dane (príslušnému Daňovému úradu) do 31. marca 2024. Ďalšie tlačivá nie je potrebné vypĺňať.

Za poskytnuté príspevky výbor KST TJ Spartak Myjava ďakuje a bude sa snažiť skvalitniť prácu klubu.