Aktuality


Členské poplatky v r. 2024

Členské poplatky je potrebné zaplatiť do 15.2.2024 u Ing. Gitschinského, najlepšie spolu s členským preukazom, do ktorého bude členská známka nalepená.

Členský poplatok je v r. 2024 nasledovný:
pre mládež do 15 rokov a ZŤP 5 € ,
študenti od 16 do 26 rokov a dôchodcovia od 62 do 69 rokov 10 € - členovia narodení v r. 1962 už patria do tejto kategórie;
seniori od 70 rokov 5 € - členovia narodení v r. 1954 už patria do tejto kategórie;
dospelí 15 €.

Členské poplatky sú jednotné pre všetky turistické kluby a každý člen dostane turistickú známku v príslušnej hodnote. V uvedenej sume je celoročné poistenie za 1,50 € pre všetky kategórie, zo zvyšku nášmu klubu zostáva 40%, Regionálnej rade v Trečíne sa odvádza 20% a ústrediu KST v Bratislave 40%. Z toho vyplýva, že činnosť klubu sa nedá financovať len z členských príspevkov, ale treba aj iné zdroje (príspevok TJ Spartak na činnosť klubov a najmä rozhodujúca položka 2% z dane fyzických a právnických osôb).

Noví členovia v KST TJ Spartak Myjava musia byť minimálne 1 rok aj členmi Turistického oddielu TJ Spartak Myjava - podmienky pozri nižšie. Akcií, poriadaných KST TJ Spartak Myjava sa môžu zúčastňovať aj nečlenovia, musia mať však primeranú kondíciu a výstroj (najmä turistickú obuv).

Výhody, plynúce z členstva v KST TJ Spartak Myjava: zľavy na cestovnom na akciách, poriadaných KST Myjava, zľavy na ubytovaní v rekreačných zariadeniach a chatách, ktoré patria KST na Slovensku, tiež sú zľavy na chatách KČT v ČR a Rakúsku. Prehľad zliav na stránke: www.kst.sk - Klub slovenských turistov - centrála

Členovia KST majú v členskom poplatku tiež celoročné poistenie UNION, ktoré zahrňuje:
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii (zásah HS)
- poistenie batožiny
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody
- úrazové poistenie.
Poistenie je platné len na území SR, poistná doba od 1.4.2024 do 30.3.2025. Poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť vrátane rekreačných športov (mimo rizikových), nevzťahuje sa na manuálnu prácu. Členovia, ktorí zaplatili členské na r. 2023, sú poistení aj od 1.1.2024 do 30.3.2024. Bližšie informácie o poistení, možno pozrieť na týchto odkazoch:
Informačný sprievodca poistením
Hromadná poistná zmluva pre členov KST
Táto hromadná poistná zmluva PZ 37-748-006 je platná aj v r. 2024. Pre rizikové športy ako horolezectvo,skalolezenie, ľadolezenie, freeride lyžovanie, horská cyklistika a iné je nutné pripoistenie k základnej zmluve za 21 €. Záujem o tento druh poistenia treba oznámiť Ing. Gitschinskému pri platení členského. Bližšie informácie na stránke centrály KST Bratislava
Všeobecné poistné podmienky

Členské príspevky je potrebné zaplatiť do 15.2.2024 u Ing. Gitschinského najlepšie spolu s členským preukazom, do ktorého bude členská známka nalepená. Členské je možné zaplatiť aj cez účet (číslo účtu sa nemenilo - koncové štvorčíslie je xxxx 9041), číslo účtu bude v prípade potreby zaslané mailom. Vhodné je zaslať avízo o platbe na mail "petgit505@gmail.com".

NOVÍ ČLENOVIA

Noví členovia vyplnia prihlášku a formulár o súhlase so spracovaním niektorých údajov o členovi, ktoré možno stiahnuť:
prihláška
súhlas pre KST

Podľa rozhodnutia výboru KST TJ Spartak Myjava musia byť noví členovia v r. 2024 tiež členmi Turistického oddielu TJ Spartak Myjava. Poplatky sú uvedené nižšie. K prihláške je treba 2 fotografie 2,5x3,5cm (1. fotografia na členský preukaz KST, 2. fotografia na preukaz TJ Spartak Myjava)


Členské v Turistickom oddieli TJ Spartak Myjava je 15 € alebo 30 € podľa veku a výhody sú: zľavy na cestovnom na akciách poriadaných KST TJ Spartak Myjava a ďalšie výhody uvedené ďalej.

- zľava na vstupnom do krytej plavárne bude upresnená podľa toho, či bude krytá plaváreň v prevádzke.

1. Preukaz člena TJ do 18 rokov za základný poplatok 15 €, s týmito zľavami :
- bezplatná návšteva všetkých športových podujatí, ktoré poriadajú oddiely TJ Spartak Myjava (okrem futbalu)
- zľava na vstupnom do krytej plavárne bude upresnená podľa toho, či bude krytá plaváreň v prevádzke
- 10 % zľava pri konzumácií v reštauračnom zariadení NEPTÚN (nad krytou plavárňou)

2. Preukaz člena TJ nad 18 rokov za základný poplatok 30 €, s týmito zľavami:
- 50 % zľava pri návšteve športových podujatí, ktoré poriadajú oddiely TJ Spartak Myjava (okrem futbalu)
- 10 % zľava pri konzumácií v reštauračnom zariadení NEPTÚN
- zľava na vstupnom do krytej plavárne bude upresnená podľa toho, či bude krytá plaváreň v prevádzke

3. Preukaz člena TJ nad 62 rokov (dôchodcu) za 15 €, so zľavami ako u členov do 18 rokov.