Myjavská 50 - Pochod Štefánikovým krajom -


sobota 3. júna 2023

Štart : miesto štartu je individuálne podľa dohody skupín, ktoré pôjdu spoločne. Myjavskí turisti, ktorí si zvolia trasu 15 a 25 km sa stretnú pri Dome kultúry o 8,00 hod. , prípadne si zvolia individuálny štart. Trasu 15 km možno ísť z Myjavy do Brezovej alebo opačne. Autobus do Brezovej odchádza o 8,15 hod. (presný odchod bez časovej rezervy)

Prezentácia ako bývala v minulosti, sa neuskutoční. Mapky s trasami si možno v prípade potreby stiahnuť z tejto stránky a vytlačiť.

Pešie trasy :

15 km: Myjava, po červ. tur. značke - Polianka - Jandova dolina - Bradlo - Brezová pod Bradlom. Návrat z Brezovej linkovým autobusom s odchodom o 12,00, 13,40 alebo 14,20 hod. na Myjavu. Trasu 15 km možno ísť z Myjavy do Brezovej alebo opačne. Autobus do Brezovej odchádza o 8,15 hod. (presný odchod bez časovej rezervy).

25 km: Myjava, po červ. tur. značke - Polianka - Jandova dolina - Bradlo, po zelenej – Dlhý vŕšok, po žltej - Podlipovec - Havlová - Polianka, po červenej na Myjavu.

45 km: Myjava, po červ. tur. značke - Polianka, Jandova dolina, Bradlo, Brezová pod Bradlom, po žltej na Dvoly, po modrej – Lopušná dolina - Pustá Ves - Lajdovci, po žltej - Fajnorovci - Mosnáci - Dlhý vŕšok - Polianka, po červenej na Myjavu.

Mapa peších trás 15, 25 km a 45 km

Mapa pešej trasy 15 a 25 km farebná

Mapa pešej trasy 45 km farebná


Cyklistické trasy (pre cestné aj horské bicykle - vedú po pevných asfaltových cestách) :

100 km: Myjava - Poriadie - Papraď - Stará Turá - Cetuna - Bzince - Moravské Lieskové - Nové Mesto - Čachtice - Višňové - Hrachovište - Krajné - Podkylava - Prašník - Košariská - Brezová - Žriedlová dolina - Kolárikovci - Polianka - Myjava

50 km: Myjava - Poriadie - Papraď - Stará Turá - Vaďovce - Hrachovište - Krajné - Podkylava - Prašník - Košariská - Brezová - Žriedlová dolina - Kolárikovci - Polianka - Myjava

30 km: Myjava - Poriadie - Rudník - Krajné - Jablonka - Polianka - Myjava

15 km: Myjava - Brestovec - Štemberk - Stará Myjava - Myjava

Mapa cyklistických trás

Cyklistická trasa (len pre horské bicykle - vedie po cestách rôzneho druhu - asfaltových, lesných a poľných) :

60 km: Myjava - Polianka - Priepasné - Bradlo - Brezová - Dobrá Voda - Výtok - Pustá Ves - Prašník - Šindelovci - Dlhý vŕšok - Polianka - Myjava.

Mapa cyklotrasy 60 km pre horské bicykle

Popis cyklotrasy 60 km pre horské bicykle *.pdf

Cyklotrasa 60 km pre horské bicykle - súbor GPX