Upozornenie

V prípade, že používate web KST na serveri wz.cz (link kst-myjava.wz.cz), kde sa v dolnej časti zobrazuje reklama, je lepšie používať náš web na serveri Endora (link kst-myjava.6f.sk), kam sa presmerujete pomocou odkazu: Úvodná stránka

Úvodná stránkaVysielač na Javorine

Klub slovenských turistov pri TJ Spartak Myjava pokračuje v tradíciách turistiky na Myjave, ktoré začali vznikom Turistického oddielu pri TJ Spartak SAM Myjava v roku 1949. V súčasnosti má približne 80 evidovaných členov a viacerých záujemcov o turistiku, ktorí sa zúčastňujú akcií, poriadaných klubom. Väčšinou sa jedná o turistov v strednom a dôchodkovom veku, mládež sa akcií zúčastňuje len sporadicky.

Jeseň pri Lazoch

Hlavnou náplňou činnosti klubu je pešia turistika, ktorá sa realizuje vo všetkých ročných obdobiach. Robia sa jednodňové vychádzky do blízkeho okolia Myjavy. Väčšinou sú nenáročné na cestovné, ktoré si účastníci hradia z vlastných zdrojov. Približne raz za mesiac (v jarných a jesenných mesiacoch) sa organizujú 1-dňové zájazdy do vzdialenejších pohorí Slovenska, napr. do Malej a Veľkej Fatry, Tríbeča, Vtáčnika, Malých a Bielych Karpát, Strážovských vrchov, Považského Inovca a iných.

Zima na Javorine

Ďalšou obľúbenou činnosťou je zimná lyžiarska turistika, ktorej sa venuje asi tretina členskej základne. Pred rokom 1989 sa členovia klubu zúčastňovali mnohých lyžiarskych akcií. Bol to napr. Prechod Moravsko-sliezskymi Beskydami, Prechod Javorníkmi, Po stopách 1.čs. armádneho zboru, Prechod Bielymi Karpatami, Valašská 50, Hviezdicový výstup na Veľkú Javorinu, Prechod Partizánskou republikou, Biela stopa SNP, Prechod Kremnickými vrchmi, Prechod Veľkou Fatrou, celoslovenský zimný zraz turistov a iné. A vo voľných termínoch samozrejme výstupy na Veľkú Javorinu.

V súčasnosti sa naši členovia zúčastňujú slovenského zrazu zimných turistov, lyžiarskeho prechodu Kremnickými vrchmi a najčastejšie sú výstupy na Veľkú Javorinu po rôznych trasách, prípadne bežecké lyžovanie v okolí Myjavy.

Okrem turistických akcií zabezpečuje náš odbor aj značkovanie turistických chodníkov. V pôsobnosti komisie značkovania KST TJ Spartak Myjava je 160 km turistických chodníkov. Z nich jednu tretinu je treba každý rok obnoviť. Tejto činnosti sa venujú Ing. Jaroslav Klimek, Ing. Peter Gitschinský. Každý turista si uvedomuje, že bez kvalitného značkovania by bol pohyb v neznámom teréne obtiažny. Preto záujemcovia o túto činnosť sa môžu prihlásiť a získať informácie u Ing. Petra Gitschinského na č. tel. 0907 770911 alebo mailovej adrese petgit@zoznam.sk.


Členstvo v KST TJ Spartak Myjava

Záujemcovia o turistickú činnosť sa môžu prihlásiť na kontaktnej adrese. Členský poplatok v KST TJ Spartak Myjava v r. 2024 bude pre mládež do 15 rokov 5 €, študenti (16 až 26 rokov) a dôchodcovia do 69 rokov 10 €, dôchodcovia 70 rokov a starší 5 €, dospelý 15 €.Členský poplatok je treba zaplatiť do 15.2.2024.

Výhody, plynúce z členstva: zľavy na cestovnom na akciách, poriadaných KST Myjava, zľavy pri ubytovaní na chatách vo vlastníctve KST na Slovensku, tiež na niektorých chatách v ČR a Rakúsku.

Členovia KST majú v členskom poplatku tiež celoročné poistenie UNION, ktoré zahrňuje:
- poistenie nákladov na technickú pomoc pri záchrannej akcii (zásah HS)
- poistenie batožiny
- poistenie všeobecnej zodpovednosti za škody
- úrazové poistenie.
Poistenie je platné len na území SR, poistná doba od 1.4.2024 do 31.3.2025. Členovia KST, ktorí majú zaplatené členské za r. 2023, sú poistení do 31.3.2024. Poistenie sa vzťahuje na akúkoľvek činnosť vrátane rekreačných športov (mimo rizikových), nevzťahuje sa na manuálnu prácu. Bližšie informácie o poistení možno pozrieť na týchto odkazoch:
Informačný sprievodca poistením
Hromadná poistná zmluva pre členov KST
Všeobecné poistné podmienky

Člen KST môže byť tiež byť členom Turistického oddielu TJ Spartak Myjava, kde je poplatok 30 € pre dospelých, 15 € pre dôchodcov a výhody sú: zľavy na cestovnom a možnosť zľavy pri vstupe do plavárne, na športové podujatia, ktoré organizuje TJ Spartak Myjava a ďalšie výhody. Podrobnejšie informácie o členskom a podmienkach pre nových členov si možno pozrieť tu: Členské príspevky 2024